Kokie būna viešųjų pirkimų būdai?

Galimi trys viešųjų pirkimų būdai.

Tarptautiniai viešieji pirkimai – šis būdas taikomas pirkimams nuo 144 000 Eur prekėms ir paslaugoms bei nuo 5 mln. 548 tūkst. Eur darbams;

Supaprastinti viešieji pirkimai – šis būdas taikomas pirkimams, kurių vertė yra mažesnė nei Tarptautinių viešųjų pirkimų vertės. Tarptautiniai viešieji pirkimai ir Supaprastinti viešieji pirkimai privalomai organizuojami ir vykdomi CVP IS sistemoje.

Trečiasis būdas yra mažos vertės pirkimai – šis būdas taikomas pirkimams kurių vertė mažesnė kaip 58 000 Eur prekėms ir paslaugoms bei 145 000 Eur darbams. Mažos vertės pirkimai, priklausomai nuo prikimo vertės, gali būti skelbiami viešai ir vykdomi privalomai tik per CVP IS sistemą arba neskelbiami viešai ir vykdomi neskelbiamos apklausos būdu t. y. apklausiant žodžiu, raštu arba naudojant pirkimų organizavimo platformas.