EBVPD pildymas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) tai įmonių finansinės padėties, pajėgumų ir tinkamumo viešųjų pirkimų procedūrai savideklaracija. Šiuo dokumentu tiekėjai deklaruoja, jog atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o taip pat, kad nėra jų pašalinimo iš pirkimo pagrindų. Kai naudojamas EBVPD, dalyviams kartu su pasiūlymu nebereikia pateikti visų įrodomųjų dokumentų - EBVPD naudojamas kaip preliminarus įrodymas, o įrodančių dokumentų reikalajama tik iš galimo laimėtojo.

EBVPD yra pateikiama paraiškų ar pasiūlymų pateikimo metu ir pakeičia kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus bei preliminariai patvirtina, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jei taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

EBVPD elektronine forma galima užpildyti, spausdinti ir kartu su pasiūlymu nusiųsti perkančiąjąi organizacijai. Jei procedūra vykdoma elektroniniu būdu, EBVPD galima eksportuoti, saugoti ir pateikti elektroniniu būdu. Ankstesnėje viešųjų pirkimų procedūroje pateiktą EBVPD galima pakartotinai panaudoti tol, kol informacija išlieka teisinga. Jei pildydami EBVPD konkurso dalyviai iškraipia informaciją, ją nuslepia, pateikia melagingus duomenis ar negali pateikti patvirtinamųjų dokumentų, jų pasiūlymai gali būti atmesti, jie gali būti pašalinti iš procedūrų, įtraukti į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą arba jiems gali būti iškelta baudžiamoji byla.


Pasidaliname, jog nuo 2019 m. balandžio 18 d. EBVPD forma yra prieinama http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/

Be to, VPT pateikia instrukcijas, kaip pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą


Norint tinkamai suformuoti EBVPD ataskaitą pirkimo vykdytojas turi atlikti šiuos veiksmus:

1. sukurti EBVPD tinklapyje : https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web;

2. gautą dokumentą (kurio plėtinys XML) išsaugoti kompiuteryje;

3. gautą dokumentą (kurio plėtinys XML) prisegti darbų sąrašo skiltyje “Pirkimo dokumentai”.


Tiekėjas EBVPD formoje turės pateikti atsakymus į joje nurodytus klausimus.


Tiekėjas turi atlikti šiuos veiksmus:

1. išsisaugoti pirkimo vykdytojo pateiktą EBVPD formą savo kompiuteryje

2. įkelti EBVPD formą tinklapyje : https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web

3. pateikti atsakymus;

4. išsaugoti EBVPD formą. 


Pirkimo vykdytojui užpildžius EBVPD ataskaitą, jeigu pirkimo vykdytojas to prašo, EBVPD ataskaita turi būti pasirašoma. Tai atlikti galima parsisiuntus XML dokumentą ir tada jį pasirašius naudojant e-parašo priemonę. Jeigu tai yra neįmanoma, EBVPD reikėtų atsispausdinti PDF formatu ir pasirašyti ranka. Taip pat galima sugeneruotą PDF failą pasirašyti elektroniniu parašu.