Kokie yra pagrindiniai patarimai, formuojant konkurso aprašymą?

„Mano konkursas“ platformoje formuojant konkurso aprašą, didelis dėmesys skiriamas kokybiškam ir efektyviam aprašo parengimui. Todėl išskyrėme keturis atskirus esminius elementus-žingsnius: infomacija apie konkursą, konkurso biudžetas bei terminas iki kada pateikti pasiūlymus, konkurso dokumentai ir atsakingo asmens kontaktai. Mūsų rekomendacijos: visų pirmą užrašykite tikslų pavadinimą, kuris atitinka Jūsų perkamą dalyką, tiksliai parinkite BVPŽ kodą bei pažymėkite, kur norite skelbti konkursą: viešai ar savo sukurtoje uždaroje grupėje. Rekomenduojame tiksliai įvardinti konkurso biudžetą be PVM bei įsivertinti ir parašyti Jūsų planus atitinkantį pasiūlymo pateikimo bei sutarties įvykdymo terminą. Labai svarbi dalis yra „Konkurso dokumentai” – rekomenduojame aprašomojoje dalyje trumpai aprašyti Jūsų perkamą dalyką, nurodyti kiekius, kvalifikacijas bei lūkesčius. Nepamirškite prie aprašo pridėti ir su šiuo konkursu susijusius dokumentus: technines specifikacijas, kainodaros tvarką, pasiūlymo pateikimo formą, kvalifikacinius reikalavimus ir t.t.. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis sukursite efektyvų konkurso aprašymą, tokiu būdu sulauksite daugiau jūsų poreikį atitinkančių pasiūlymų.