Konfidencialumas viešuosuose pirikimuose. Kaip tai išspręsta platformoje?

Visos organizacijos, dalyvaujančios viešuosiuose pirkimuose, turi prisiminti, kad dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose jos suponuoja išvadą, kad tarp sandorio šalių susidarantys santykiai yra vieši, o ne slapti. Panašios nuomonės laikosi ir platformos įkūrėjai. Platformoje yra įdiegtos priemonės, kurios užtikrina platformoje dalyvaujančių juridinių asmenų pateiktos informacijos konfidencialumą iki tos ribos kai jos pačios nepriima sprendimo šios informacijos paviešinti. Pasiūlymų kaina nelaikoma konfidencialia informacija.