Viešieji pirkimai. Kas tai?

Viešieji pirkimai – valstybės reguliuojama pirkimų sistema, kurios pagalba, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, pirkimus organizuoja juridiniai asmenys įtraukti į Perkančiųjų organizacijų sąrašą.