Skaidrumas. Kaip tai garantuoja platforma?

Vienas iš tikslų, paskatinančių platformos įkūrėją sukurti šį pirkimų organizavimo įrankį yra siekis viešuosiuose pirkimuose padidinti skaidrumą, konkurencingumą bei mažinti „vieno nepakeičiamo tiekėjo“ sindromą. Todėl šioje platformoje įdiegti programiniai algoritmai neleidžia daryti įtakos nei pirkimo procesui, nei nugalėtojo nustatymui. Visi platformoje atlikti veiksmai sistemoje yra fiksuojami, o pirkimų procedūroms pasibaigus visas procesas atvaizduojamas pirkimų proceso ataskaitoje. Ataskaitos duomenys tampa prieinami visiems pirkimo proceso dalyviams pagal jų rolę pirkimo procese. Duomenų suklastoti neįmanoma.