Sutarčių viešinimas

Dažnai užduodamas klausimas, ar reikia viešinti neskelbiamų derybų būdu sudarytas sutartis. Pavyzdžiui, dėl skubos, nenumatytų aplinkybių ir pan. arba ar reikia viešinti sutartis, kurios sudarytos atlikus pirkimą ne per CVP IS.  Atsakymas labai trumpas - taip reikia. Trumpai tariant, viešinama lygiai taip pat, kaip ir bet kuriuo kitu pirkimo būdu atliktus viešuosius pirkimus. Tiek sutartys, tiek visi jų priedai, pasiūlymai su visais dokumentais. Pabrėžiame, jog išskyrus tiekėjų pagrįstai konfidencialią nurodytą informaciją, be to, ir asmens duomenis, pavyzdžiui, asmens kodas. Dalijamės VPT pateikta intrukcija. Sutarties viešinimo instrukciją rasite čia.


Kaip ir visais atvejais, yra išimčių dėl pačių sutarčių viešinimo. Tad viešinti neprivaloma, jei: 

  • pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu jei tokio pirkimo metu sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu tačiau tik šiais atvejais:
  • jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas – dėl išimtinių teisių apsaugos arba konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių (VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. b, c; PĮ 79 str. 1 d. 3 p. b, c);
  • kai perkamos mokymų paslaugos, ekspertų teikiamos intelektinės paslaugos, ekspertinio vertinimo paslaugos (VPĮ 71 str. 6 d. 5, 6, 7 p.; PĮ 79 str. 6 d. 5, 6, 7 p.).
  • *** kitais atvejais, (pvz. sudarius sutartį dėl patalpų dezinfekcijos darbų) sutartis su fiziniu asmeniu turi būti viešinama ***
  • perkant iš konkretaus tiekėjo unikalų meno kūrinį ar meninį atlikimą (VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. a; PĮ 79 str. 1 d. 3 p. a);
  • laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos.