Centralizavimo programa

2021 m. rugsėjį priimtuose Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pakeitimuose numatyta centralizuoti viešuosius pirkimus ir steigti kompetencijų centrus kuriant didesnį centrinių perkančiųjų organizacijų tinklą šalyje. Sprendimus dėl centrinių perkančiųjų steigimo turi priimti Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybių tarybos, valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose savivaldybei ar valstybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip pusę balsų.

Mūsų parengtos programos „Centralizavimo sprendimas nuo A iki Z“ tikslas – padėti pasiruošti jau nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių su viešųjų pirkimų centralizavimu susijusių įstatymo pakeitimų įgyvendinimui.

Programos etapai

Įgyvendindami programą „Centralizavimo sprendimas nuo A iki Z“, padedame:

atlikti išsamią viešųjų pirkimų proceso analizę savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose;

pasiūlyti centralizavimo kryptį, parengti veiksmų planą ir jį pristatyti savivaldybės tarybai;

pasirengti naujus viešųjų pirkimų organizavimo aprašus;

įsidiegti IT įrankius, leidžiančius administruoti savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesus;

rengti darbuotojų kompetencijų ugdymo seminarus;

nuo 2023 m. konsultuoti savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus per sukurtą Skambučių centrą.

Geroji patirtis

Kauno rajono savivaldybė buvo pirmoji, kurioje įdiegtas „Mano konkurso“ centralizavimo sprendimas. Projektas įgyvendintas drauge su „GovTech“ laboratorija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Plačiau

Programos nauda

20 proc. mažesni administraciniai kaštai

Įdiegtos el. pirkimų platformos, aiškūs pirkimų procesų aprašai, mokymai, mūsų ekspertų teikiamos konsultacijos leidžia supaprastinti pirkimų procedūras ir sumažinti viešųjų pirkimų organizavimo kaštus.

30 proc. mažesnės darbo laiko sąnaudos

Optimizavus ir automatizavus viešųjų pirkimų procesus, į juos nebereikia įsitraukti darbuotojams, kuriems tai nėra tiesioginė veikla (ūkio skyrių vedėjai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, darželių auklėtojai ir kt.). Viešojo sektoriaus darbuotojai gali daugiau laiko skirti savo tiesioginiam darbui.

Didesnis skaidrumo ir rizikų valdymo lygis

IT sprendimai leidžia savivaldybės atsakingiems darbuotojams realiu laiku turėti visą informaciją apie įstaigų atliekamus pirkimus, jų sutartis, pirkimo planus, pirkimo žurnalus, pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus. Duomenis galima analizuoti įvairiais pjūviais ir atitinkamai vykdyti prevencinę kontrolę. Ateityje ketinama įdiegti funkciją, leisiančią automatiškai perduoti privalomąsias ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

Didesnis smulkiojo verslo įsitraukimas

Į pirkimų procedūras integruoti programos sprendimai suteikia daugiau galimybių pirkti iš savivaldos teritorijoje veikiančio labai smulkaus verslo. Paprastesnės pasiūlymų pateikimo procedūros, automatizuoti ir skaidrumą užtikrinantys el. katalogai skatins verslą aktyviau dalyvauti konkursuose.

Turite klausimų? Norite gauti pasiūlymą? Susisiekite su mumis!

Ačiū už užklausą!
Prašome užpildyti visus laukelius...