Viešųjų pirkimų proceso skaitmenizavimo programa

Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama viešųjų pirkimų sistemos pertvarkai ir didesniam pirkimų efektyvumui ir profesionalumui. 2023 m. pradėjo veikti naujai įsteigtos savivaldybių centrinės perkančiosios organizacijos, o iki 2026 m. sprendimus dėl centralizuotų pirkimų vykdymo turi priimti Vyriausybė, ministerijos ir kitos valstybės institucijos.

Mūsų parengtos programos tikslas – padėti pasiruošti teisės aktuose numatytam viešųjų pirkimų centralizavimui.

Programos etapai

Viešųjų pirkimų proceso analizė

Centralizavimo veiksmų plano parengimas

Pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų rengimas

IT įrankių, leidžiančių stebėti, analizuoti ir administruoti centrinei perkančiajai organizacijai, ministerijai ar Vyriausybei pavaldžių organizacijų pirkimų procesus, diegimas

Centralizuotame pirkimų procese dalyvaujančių specialistų mokymai

Konsultacijos pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais

Programos nauda

20 proc. mažesni administraciniai kaštai

Įdiegti skaitmeniniai viešųjų pirkimų įrankiai, aiškūs tvarkos aprašai, mokymai, mūsų ekspertų teikiamos konsultacijos leidžia supaprastinti procedūras ir sumažinti organizavimo kaštus.

30 proc. mažesnės darbo laiko sąnaudos

Skaitmenizavus ir optimizavus viešųjų pirkimų procesus, į juos nebereikia įsitraukti darbuotojams, kuriems tai nėra tiesioginė veikla (ūkio skyrių vedėjai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, darželių auklėtojai ir kt.). Viešojo sektoriaus darbuotojai gali daugiau laiko skirti savo tiesioginiam darbui.

Mažesnis popierinių dokumentų skaičius

Būtini viešųjų pirkimų dokumentai formuojami ir saugomi skaitmeniniu formatu. Tai leidžia mažinti popierinių dokumentų skaičių ir prisidėti prie žalesnės aplinkos. Esame paskaičiavę, kad atliekant mažos vertės pirkimą atsisakius bent vienos popierinės paraiškos, pažymos arba ataskaitos per metus būtų sutaupoma apie 2,4 tonos popieriaus.

Atitikimas tarptautiniams standartams

Sutvarkytos ir optimizuotos centrinės perkančiosios organizacijos, ministerijos ar Vyriausybės ir jai pavaldžių įstaigų procedūros leidžia eliminuoti perteklinius darbus, mažinti klaidų tikimybę, taip pat palengvina komunikaciją. Pagal mūsų programą centralizuotas viešųjų pirkimų procesas atitinka tarptautinio kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

Didesnis skaidrumo ir rizikų valdymo lygis

IT sprendimai leidžia centrinės perkančiosios organizacijos, ministerijos ar Vyriausybės darbuotojams realiuoju laiku turėti visą informaciją apie pavaldžių įstaigų planuojamus ir atliktus viešuosius pirkimus, jų sutartis, pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus. Duomenis galima analizuoti įvairiais pjūviais ir atitinkamai vykdyti prevencinę kontrolę.

Didesnis smulkiojo verslo įsitraukimas

Į pirkimų procedūras integruoti programos sprendimai suteikia daugiau galimybių pirkti iš labai smulkaus verslo. Paprastesnės pasiūlymų pateikimo procedūros, automatizuoti ir skaidrumą užtikrinantys el. katalogai skatina verslą aktyviau dalyvauti konkursuose.

Turite klausimų? Norite gauti pasiūlymą? Susisiekite su mumis!

Ačiū už užklausą!
Prašome užpildyti visus laukelius...