BVPŽ kodai

Siekiant standartizuoti nuorodas, kuriomis vadovaujantis viešuosius pirkimus organizuojančios viešosios įstaigos ir organizacijos perka prekes ir paslaugas, Europos Komisija, yra patvirtinusi BVPŽ (Bendrasis Viešųjų Pirkimų Žodynas, BVPŽ žodynas) kodų klasifikatorių (anglų kalba: Common Procurement Vocabulary - CPV) elektroninėje versijoje. Žodyną sudaro daugiau nei 8 000 produktų ir paslaugų BVPŽ katalogas. „Mano konkursas“ platformoje BVPŽ kodų klasifikatorius naudojamas klasifikuojant skelbiamus konkursus ir viešuosius pirkimus pagal pasirinktą kodą. BVPŽ kodai leidžia tiksliai nusiųsti informaciją apie organizuojamą konkursą arba viešąjį pirkimą paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios registracijos metu pažymėjo, kad jų veikla susijusi su šiuo BVPŽ kodu.

Teisingai pasirinktas BVPŽ kodas yra vienas iš faktorių, nulemančių efektyvų viešųjų pirkimų organizavimą. Kitais žodžiais tariant, tai yra viešųjų pirkimų kodai.


BVPŽ  klasifikatorius VPT (viešųjų pirkimų tarnybos) puslapyje yra naujausias katalogas, norėdami rasti reikiamus kodus galima naudoti paiešką pagal žodį.


Pavyzdžiai:


03XXXXXXXX

03000000-1

Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai

09XXXXXXXX

09000000-3

Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai

14XXXXXXXX

14000000-1

Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai

15XXXXXXXX

15000000-8

Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai

16XXXXXXXX

16000000-5

Žemės ūkio mašinos

18XXXXXXXX

18000000-9

Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai

19XXXXXXXX

19000000-6

Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys

22XXXXXXXX

22000000-0

Spaudiniai ir susiję produktai

24XXXXXXXX

24000000-4

Chemijos produktai

30XXXXXXXX

30000000-9

Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus

31XXXXXXXX

31000000-6

Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas

32XXXXXXXX

32000000-3

Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga

33XXXXXXXX

33000000-0

Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai

34XXXXXXXX

34000000-7

Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai

35XXXXXXXX

35000000-4

Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai

37XXXXXXXX

37000000-8

Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai

38XXXXXXXX

38000000-5

Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

39XXXXXXXX

39000000-2

Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai

41XXXXXXXX

41000000-9

Surinktas ir išvalytas

42XXXXXXXX

42000000-6

Pramoninės mašinos

43XXXXXXXX

43000000-3

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai

44XXXXXXXX

44000000-0

Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)

45XXXXXXXX

45000000-7

Statybos darbai

48XXXXXXXX

48000000-8

Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

50XXXXXXXX

50000000-5

Remonto ir priežiūros paslaugos

51XXXXXXXX

51000000-9

Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)

55XXXXXXXX

55000000-0

Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos

60XXXXXXXX

60000000-8

Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)

63XXXXXXXX

63000000-9

Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos

64XXXXXXXX

64000000-6

Pašto ir telekomunikacijų paslaugos

65XXXXXXXX

65000000-3

Komunalinės paslaugos

66XXXXXXXX

66000000-0

Finansinės ir draudimo paslaugos

70XXXXXXXX

70000000-1

Nekilnojamojo turto paslaugos

71XXXXXXXX

71000000-8

Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

72XXXXXXXX

72000000-5

IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

73XXXXXXXX

73000000-2

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos

75XXXXXXXX

75000000-6

Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos

76XXXXXXXX

76000000-3

Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone

77XXXXXXXX

77000000-0

Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos

79XXXXXXXX

79000000-4

Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos

80XXXXXXXX

80000000-4

Švietimo ir mokymo paslaugos

85XXXXXXXX

85000000-9

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

90XXXXXXXX

90000000-7

Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

92XXXXXXXX

92000000-1

Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos

98XXXXXXXX

98000000-3

Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos