Kas yra centralizuoti pirkimai?

Centralizuoti pirkimai – pirkimai, atliekami perkant prekes, paslaugas ar darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, įgaliojant kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimą, kai įgaliotoji organizacija perka daugiau nei vienai perkančiajai organizacijai (ir sau), perkant perkančiajai organizacijai pavaldžioms įstaigoms. Viešieji pirkimai gali būti centralizuojami nacionaliniu, regionų ar savivaldybių lygmeniu arba konkrečiuose sektoriuose.