Kas yra Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS)?

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) – valstybės informacinė sistema, kurioje:

  • teikiami ir tvarkomi viešųjų pirkimų skelbimai ir ataskaitos;
  • atliekamos viešųjų pirkimų procedūros;
  • skelbiamos planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės, viešųjų pirkimų dokumentai, viešojo pirkimo–pardavimo sutartys, preliminariosios viešojo pirkimo–pardavimo sutartys ir kita informacija apie viešuosius pirkimus;
  • archyvuojami ir saugomi viešųjų pirkimų dokumentai;
  • atliekami kiti įstatymuose nustatyti veiksmai.

Sistemą administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba.