Kas yra mažos vertės pirkimas?

Mažos vertės pirkimas – supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 70 000 Eur be PVM, o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 174 000 Eur be PVM, ir pirkimas, atitinkantis Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 9 dalį.