Kas yra pirkimų planas?

Pirkimų planas – perkančiosios organizacijos parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.

Planas yra vidinis dokumentas, kuris pildomas ir koreguojamas pagal perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše ir (ar) kituose vidaus dokumentuose nustatytas taisykles, jame gali būti įrašoma daugiau duomenų pagal kiekvienos perkančiosios organizacijos poreikius. Planuojamos pirkimų vertės turi būti nurodomos be PVM.