Kas yra pirkimų žurnalas?

Pirkimų žurnalas – perkančiosios organizacijos vidinis dokumentas, kuriame registruojami atlikti pirkimai.

Pirkimų registravimo tvarką kiekviena perkančioji organizacija nustato pati savo viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše ir (ar) kituose vidaus dokumentuose.