Kas yra viešieji pirkimai?

Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu tiekėju sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

Lietuvoje viešuosius pirkimus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (PĮ) ir jų poįstatyminiai teisės aktai.