Kas yra viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas?

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas – vidinis perkančiosios organizacijos dokumentas, kuriame nustatoma pirkimų organizavimo tvarka. Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 18 punktu, perkančiosios organizacijos turi prievolę pasirengti ir pasitvirtinti tokį dokumentą.