Kas yra viešųjų pirkimų proceso administravimo platforma „Mano konkursas“?

Viešųjų pirkimų proceso administravimo platforma „Mano konkursas“ – viešųjų pirkimų proceso administravimo informacinė sistema, kurioje:

  • suformuojamas ir tvirtinamas viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas;
  • rengiamas ir koreguojamas pirkimų planas;
  • registruojami atlikti pirkimai, rengiamas pirkimų žurnalas ir pirkimų ataskaitos;
  • vykdoma atliktų ir suplanuotų pirkimų verčių kontrolė;
  • archyvuojami ir saugomi viešųjų pirkimų dokumentai.