Kas yra Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas?

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas – dokumentas, kuris nustato perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką. Aprašas yra parengtas ir patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos, juo turi vadovautis visos perkančiosios organizacijos.