Seminarų ciklas

Viešieji pirkimai organizacijoje – kaip valdyti procesus

Nuo 2023 m. savivaldybių kontroliuojamos organizacijos (mokyklos, darželiai, kultūros centrai, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kt.), o nuo 2024 m. ir viešosios įstaigos, pirkimus, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur be PVM, turi perduoti atlikti savivaldybių centrinėms perkančiosioms organizacijoms. Taip pat pastaraisiais metais perkančiosioms organizacijoms taikoma didesnė atsakomybė ir pirkimų vidaus kontrolė.

Tad ką privalo žinoti ir atlikti kiekviena perkančioji organizacija, kad centralizuotų pirkimų procesai vyktų sklandžiai? Kaip tinkamai pasirengti viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą?

Seminaro temos:

Viešųjų pirkimų proceso organizavimas – nuo planavimo iki sutarčių vykdymo

Vidaus kontrolė pirkimų procese

Viešųjų pirkimų proceso organizavimo etapai

Viešųjų pirkimų proceso dalyviai, jų funkcijos ir atsakomybė

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas – ką būtina jame numatyti

Geroji praktika ir rekomendacijos

Kam skirti seminarai?

Seminarai skirti perkančiųjų organizacijų direktoriams ir darbuotojams, kurie pagal jiems priskirtas funkcijas organizuoja ir administruoja viešųjų pirkimų procesą.

Apie seminarų ciklą

Mokymus sudaro 3 seminarų ciklas. Seminarai rengiami nedidelėse grupėse, tad jų metu turime galimybę diskutuoti apie organizacijose vykdomus procesus ir kylančius praktinius klausimus.

Mokymų dalyviams suteikiame viešųjų pirkimų proceso administratoriaus pažymėjimus.

14 ak. val.
Trukmė
250 € + PVM
Kaina organizacijai